Stadgar och miljöinventering

I spåren av debatten runt progressiva avskrivningar i BRFer, som i sin tur ledde till en diskussion om avskrivningar ska räknas in kostnadsunderlaget för avgiften eller inte, och möjligheten att ta ut avgift vid andrahandsuthyrning så ändrar vi – som troligen många andra – föreningens stadgar nu. Stadgeändring kräver två stämmor och vår ordinarie har just varit så det blir två extrastämmor här under våren. Den första idag. Om stämman godkänner förslaget så kallar vi till en andra stämma. Om det då blir godkänt igen så ska hela paketet (stadgar, protokollen och röstlängderna) in till Bolagsverket för stämpling – först därefter är det klart.

Dessutom så har vi beställt en miljöinventering – så ansvarstagande förening vi är! Återstår att se vad den ger.

Några veckor i en BRF-ordförandes skor

Häromdagen var varmvattnet i kranen var inte längre varmt, det var fesljummet. Alltså, den var nästan ny den där reglercentralen. Hjälpte inte. Nu utbytt och räkning kommer.

Granne påtalade att en av tvättmaskinerna hade haft hyss för sig och nu envisades med en felkod på displayen. Storstrul, service kommer måndag. Liksom räkning.

Lördagen var sedan en tid tillbaka planerad som arbetsdags i föreningen. Lite förvirrat i början men gick fint, vi fick mycket gjort. Det vanliga gänget kom, övriga inte. Varför?

Offert har inkommit på byte av alla radiatorventiler och termostater i alla lägenheter. Dags att ta tag i surdegen innan det blir för kallt. Lär kunna spara in på den icke-konkurrensutsatta fjärrvärmen tack vare detta. Men investeringskostnaden tar ett tag att täcka.

Banken har lämnat ett paketförslag på omläggning av lån som sänker räntekostnaderna. Inte fel. Måste bara räkna lite. ”Vinsten” äter radiatorventilerna gladeligen upp.

Ny medlemsfamilj flyttade in i veckan. Trevligt, välkomna! Har Dymo-tillverkat namnlappar på postfack och tidningshållare, pillrat dit namnet på porttavlan med Aviso-bokstäver. Fick sno ett N från en annan granne så länge, det är slut på N i asken. Googlat fram var man kan köpa sådana.

Snart årsstämma. Årsredovisning gör förvaltaren, berättelsen skriver jag. Liksom gör långtidsbudget och grunnar över avgifterna. Valberedningen igångsatt. Stämmolokal bokad. Ser ändå bra ut.

Om jag ställer upp för omval på stämman? Jo, gillar liksom det hela.